DS18 PRO-TWN2VC 1" Titanium Diaphragm | PRO-TWN2 4-ohm